KATA-KATA DARMA MULIA PUTRA INDONESIA

I. PUTRA INDONESIA / ADALAH MAKLUK TUHAN AL-KHALIK YANG MAHA ESA / DAN OLEH SEBAB ITU MAKA DENGAN IMAN DAN IHSAN / SERTA DENGAN ADAB IA BERTAQWA KEPADA TUHANNYA.

II. PUTRA INDONESIA ADALAH MAKHLUK JENIS MANUSIA / OLEH SEBAB IA ADALAH MANUSIA / MAKA IA BERAKLAK SELAKU MANUSIA.

PIKIRANNYA ,/ PERKATAAN DAN PERBUATAN NYA TERHADAP SESAMA MAKHLUK / KHUSUSNYA SESAMA UMAT MANUSIA DIGETARI OLEH GETARAN RASA KASIH SAYANG/ DARI DALAM LUBUK HATI NURANINYA / DAN DIGERAKKAN OLEH DAYA RASA KEADILAN / DARI BUDI KEADILANNYA TERISTIMEWA TERHADAP SESAMA PUTERA INDONESIA.

DEMIKIANLAH LAKU DAN KARYA MANUSIA SANG PUTRA INDONESIA / YANG DAPAT DIPERCAYA ,/ BERADAB ,/ BERSUSILA DAN BERBUDI LUHUR

III. KARENA DARAH KELAHIRANNYA TUMPAH DIPANGKUAN IBU PERTIWI / INDONESIA, TUMPAH DI TANAH ANTARA/ TUMPAH DIANTARA BAHARI / DAN BERNAFASNYA MENGHIRUP UDARA INDONESIA ,/ KEPERLUAN HIDUPNYA DICUKUPI OLEH IBU INDONESIA ,/ MAKA DENGAN KEPANTASAN SETIAP PUTRA INDONESIA / CINTA KEPADA TANAH DAN UDARA YANG DIAMANATKAN OLEH TUHAN PENGUASA SELURUH SEMESTA ALAM KEPADA UMAT INDONESIA / DAN DENGAN KEPANTASAN PULA / MEMBALAS BUDI KEPADA IBUNYA .

SUKA DAN RELA BERKORBAN UNTUK MELINDUNGI,/ MEMANDUNYA PERI KEHIDUPAN BANGSA INDONESIA. SEBAGAI PUTRA SE-IBU , SETIAP PUTRA BERKESADARAN , / BERKEPANDANGAN DAN BERTATA CARA HIDUP SELAKU ANGGOTA SATU KELUARGA PERSATUAN ,/ IALAH PERSATUAN INDONESIA.

DEMIKIANLAH JIWANYA ,/ JIWA INDONESIA ,/ PRIBADINYA,/ PRIBADI INDONESIA, /PERILAKUNYA ,/ BERADAT INDONESIA ,/ KARYA BUDI DAYANYA ,/ KARYA BUDI DAYA INDONESIA,/ PERHATIAN DAN DARMA BAKTINYA / BERPUSATKAN PERTAMA-TAMA DAN TERUTAMA KEPENTINGAN INDONESIA ,/ BUKAN KEPENTINGAN LEBIH KECIL DARI ITU/ APALAGI KEPENTINGANNYA DIRI SENDIRI.

IV. SETIAP MANUSIA / JUGA SETIAP PUTRA INDONESIA / PADA HAKEKATNYA ADALAH SAMA / SAMA HAK ASASINYA / SAMA DAULAT PRIBADINYA / SAMA DAULAT KERAKYATANNYA. ITULAH ASAS KEMERDEKAAN INDONESIA / DAN KEMERDEKAAN SETIAP BANGSA DIATAS DUNIA ,/ DEMI PERI KEMANUSIAAN DAN PERI KEADILAN.

PERI KEHIDUPAN PUTRA-PUTRA INDONESIA / DALAM SATU WADAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA / YANG BERDASARKAN PANCASILA / DIPIMPINKANNYA KEPADA HUKUM YANG MENGANDUNG KEBIJAKSANAAN SEBAGAI MUFAKAT/ YANG DICAPAI OLEH WAKIL-WAKILNYA DALAM PERMUSYAWARATAN PERWAKILANNYA ASAS KEMERDEKAAN YANG DENGAN JUJUR DITATA / DAN DITERTIBKAN SEDEMIKIAN ITU / DENGAN DISIPLIN PULA DIPATUHINYA / DAN TANPA PUTUS ASA MENANGGULAGI SEGALA KESUKARAN / DALAM MENJAGA TETAP BERLAKUNYA KETATA TERTIBAN ITU/ AGAR INDONESIA DAN PUTRA-PUTRANYA TETAP MERDEKA / BERSATU/ BERDAULAT ADIL DAN MAKMUR.

V. DEMIKIANLAH DENGAN RIDHO TUHAN YANG MAHA ESA SEGENAP PUTRA INDONESIA SELAKU PANDU-PANDU IBUNYA / DENGAN WATAK KESATRIA / RASA TANGGUNG JAWAB DAN DENGAN GEMBIRA BERJUANG BERSAMA-SAMA / UNTUK MENGADAKAN DAN MENJAGA ADANYA MASYARAKAT YANG ADIL , TETAPI JUGA MAKMUR / DALAM PERI KEHIDUPAN KEBENDAAN / YANG DAPAT UNTUK MEMBEKALI PERI KEHIDUPANNYA DIMASA SESUDAH MENINGGALKAN HIDUP DI BUMI INI.

SELANGKAH DEMI SELANGKAH,/ DENGAN CERMAT DAN CEPAT , HEMAT DAN BERSAHAJA , BERUPAYALAH SEGENAP PUTRA INDONESIA / BERSAMA-SAMA UNTUK MEWUJUDKAN CITA-CITA BANGSANYA / IALAH MASYARAKAT PANCASILA SEBAGAI WARGANYA / DALAM KEADAAN YANG AMAN DAN SENTAUSA / JAYA DAN MULIA SERTA BERMANFAAT DIANTARA DAN BAGI MASYARAKAT BANGSA-BANGSA DI BUMI INI.

ITULAH KEHENDAK KEHORMATAN DHARMA MULIA PUTRA INDONESIA

Iklan